• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا 70 درصد جمعیت تهران مازاد است؟

چرا 70 درصد جمعیت تهران مازاد است؟
«70 درصد جمعیت تهران مازاد است.» این عبارت، نتیجه‌ای است که به تازگی طی یک تحقیق علمی اعلام شده است. اگرچه معضل رشد بیش از حد جمعیت در تهران و سایر کلانشهرها مساله‌ای دیرینه است اما این میزان همچنان رو به رشد بوده و نگرانی‌هایی را برای مسوولان به همراه داشته است.

چرا 70 درصد جمعیت تهران مازاد است؟

«70 درصد جمعیت تهران مازاد است.» این عبارت، نتیجه‌ای است که به تازگی طی یک تحقیق علمی اعلام شده است. اگرچه معضل رشد بیش از حد جمعیت در تهران و سایر کلانشهرها مساله‌ای دیرینه است اما این میزان همچنان رو به رشد بوده و نگرانی‌هایی را برای مسوولان به همراه داشته است.
چرا 70 درصد جمعیت تهران مازاد است؟

افق

You may also enjoy...