• دسته‌بندی نشده
  • 0

«چک» یا «چکیا»؟

«چک» یا «چکیا»؟
جمهوری چک اعلام کرده می خواهد نام خود را تغییر دهد. این کشور کوچک از کجا آمده و چرا می خواهد چنین کاری بکند؟

«چک» یا «چکیا»؟

جمهوری چک اعلام کرده می خواهد نام خود را تغییر دهد. این کشور کوچک از کجا آمده و چرا می خواهد چنین کاری بکند؟
«چک» یا «چکیا»؟

عکس

You may also enjoy...