• دسته‌بندی نشده
  • 0

چگونه مقایسه خودمان با دیگران را متوقف کنیم؟ (1)

چگونه مقایسه خودمان با دیگران را متوقف کنیم؟ (1)
به دنبال تمایل افراد به کمال‌گرایی در زندگی مدرن، کار سختی نیست که خودشان را با دیگران مقایسه کنند. با این مدل زندگی، با به دست آوردن هر دستاوردی، سطح انتظارات فرد بالاتر می‌رود؛ پس طبیعی است که حتی به دیگران حسادت کند.

چگونه مقایسه خودمان با دیگران را متوقف کنیم؟ (1)

به دنبال تمایل افراد به کمال‌گرایی در زندگی مدرن، کار سختی نیست که خودشان را با دیگران مقایسه کنند. با این مدل زندگی، با به دست آوردن هر دستاوردی، سطح انتظارات فرد بالاتر می‌رود؛ پس طبیعی است که حتی به دیگران حسادت کند.
چگونه مقایسه خودمان با دیگران را متوقف کنیم؟ (1)

آپدیت نود 32 ورژن 6

بازی

You may also enjoy...