• دسته‌بندی نشده
  • 0

کارتون روز: تفاوت زندانیان فقیر و پولدار!

کارتون روز: تفاوت زندانیان فقیر و پولدار!

رئیس سازمان زندان‌ها: حدود 80 درصد زندانیان، فقیر و دارای بیماری های مختلف هستند و خانواده‌های…

کارتون روز: تفاوت زندانیان فقیر و پولدار!

(image) رئیس سازمان زندان‌ها: حدود 80 درصد زندانیان، فقیر و دارای بیماری های مختلف هستند و خانواده‌های…

کارتون روز: تفاوت زندانیان فقیر و پولدار!

سیستم اطلاع رسانی

You may also enjoy...