• دسته‌بندی نشده
  • 0

کامران بختیاری کفش های کاروان ایران در المپیک 2016 را چگونه طراحی کرد؟

کامران بختیاری کفش های کاروان ایران در المپیک 2016 را چگونه طراحی کرد؟

کفش‌های کاروان المپیک در یک طرح و دو رنگ قهوه‌ای برای مردان و سبز برای زنان طراحی شده است. این کفش…

کامران بختیاری کفش های کاروان ایران در المپیک 2016 را چگونه طراحی کرد؟

(image) کفش‌های کاروان المپیک در یک طرح و دو رنگ قهوه‌ای برای مردان و سبز برای زنان طراحی شده است. این کفش…

کامران بختیاری کفش های کاروان ایران در المپیک 2016 را چگونه طراحی کرد؟

You may also enjoy...