• دسته‌بندی نشده
  • 0

کد ۰۹۹۹ به اپراتورهای مجازی موبایل اختصاص یافت

کد ۰۹۹۹ به اپراتورهای مجازی موبایل اختصاص یافت

با صدور موافقت اصولی برای فعالیت ۲۲ اپراتور مجازی موبایل، کد تلفنی ۰۹۹۹ به این اپراتورها اختصاص…

کد ۰۹۹۹ به اپراتورهای مجازی موبایل اختصاص یافت

(image) با صدور موافقت اصولی برای فعالیت ۲۲ اپراتور مجازی موبایل، کد تلفنی ۰۹۹۹ به این اپراتورها اختصاص…

کد ۰۹۹۹ به اپراتورهای مجازی موبایل اختصاص یافت

عکس

You may also enjoy...