• دسته‌بندی نشده
  • 0

کری: آتش بس سوریه تمام نشده است

کری: آتش بس سوریه تمام نشده است

وزیر خارجه آمریکا گفت که آتش بس سوریه از بین نرفته و تمام نشده است.

کری: آتش بس سوریه تمام نشده است

(image) وزیر خارجه آمریکا گفت که آتش بس سوریه از بین نرفته و تمام نشده است.

کری: آتش بس سوریه تمام نشده است

استخدام

You may also enjoy...