• دسته‌بندی نشده
  • 0

کشف کوسه ای صورتی رنگ! عکس

کشف کوسه ای صورتی رنگ! عکس

دانشمندان موفق به کشف نوع خاصی از کوسه شدند که فاقد رنگ دانه بوده و ظاهری متفاوت دارد!

کشف کوسه ای صورتی رنگ! عکس

(image) دانشمندان موفق به کشف نوع خاصی از کوسه شدند که فاقد رنگ دانه بوده و ظاهری متفاوت دارد!

کشف کوسه ای صورتی رنگ! عکس

بک لینک

You may also enjoy...