• دسته‌بندی نشده
  • 0

کلکسیون تابستانه «دولچه و گابانا» با طرح لیمو

کلکسیون تابستانه «دولچه و گابانا» با طرح لیمو
جزیره سیسیل یا سیسیلی منطقه ای است که دو طراح این برند لوکس، دومنیکو دولچه، که خود اهل سیسیل است و استفانو گابانا از این جزیره برای کارهایشان الهام زیادی گرفته اند.

کلکسیون تابستانه «دولچه و گابانا» با طرح لیمو

جزیره سیسیل یا سیسیلی منطقه ای است که دو طراح این برند لوکس، دومنیکو دولچه، که خود اهل سیسیل است و استفانو گابانا از این جزیره برای کارهایشان الهام زیادی گرفته اند.
کلکسیون تابستانه «دولچه و گابانا» با طرح لیمو

car

You may also enjoy...