• دسته‌بندی نشده
  • 0

کلکسیون «خانواده» دولچه و گابانا، بهار 2016

کلکسیون «خانواده» دولچه و گابانا، بهار 2016
دولچه گابانا، شرکت کالای لوکس و خانه مد ایتالیایی، با به روی صحنه آوردن مجموعه بهار و تابستان خود، در سال 2016، دلبستگی خود را به خانواده نشان داد.

کلکسیون «خانواده» دولچه و گابانا، بهار 2016

دولچه گابانا، شرکت کالای لوکس و خانه مد ایتالیایی، با به روی صحنه آوردن مجموعه بهار و تابستان خود، در سال 2016، دلبستگی خود را به خانواده نشان داد.
کلکسیون «خانواده» دولچه و گابانا، بهار 2016

موزیک سرا

You may also enjoy...