• دسته‌بندی نشده
  • 0

کمپینی که یک هفته ای با اینستاگرام گل کرد

کمپینی که یک هفته ای با اینستاگرام گل کرد
امروز 23 خرداد، مصادف با 12 ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان است. کودکانی که فقر آنها را از بازی های کودکانه شان و درس و مدرسه دور می کند و مجبورند برای تامین حداقل های زندگی روزمره ساعت ها و روزهایشان را به کارهای سخت مشغول باشند.

کمپینی که یک هفته ای با اینستاگرام گل کرد

امروز 23 خرداد، مصادف با 12 ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان است. کودکانی که فقر آنها را از بازی های کودکانه شان و درس و مدرسه دور می کند و مجبورند برای تامین حداقل های زندگی روزمره ساعت ها و روزهایشان را به کارهای سخت مشغول باشند.
کمپینی که یک هفته ای با اینستاگرام گل کرد

روزنامه قانون

You may also enjoy...