• دسته‌بندی نشده
  • 0

کی‌روش: سردرد گرفتم و با دارو خوابیدم

کی‌روش: سردرد گرفتم و با دارو خوابیدم

کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید جهت انتخاب بازیکنان اصلی ایران در مقابل قطر کار…

کی‌روش: سردرد گرفتم و با دارو خوابیدم

(image) کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید جهت انتخاب بازیکنان اصلی ایران در مقابل قطر کار…

کی‌روش: سردرد گرفتم و با دارو خوابیدم

مدرسه

You may also enjoy...