• دسته‌بندی نشده
  • 0

گزارشی از اولین اکران فیلم فروشنده: بهت تماشاچیان پس از پایان فیلم!

گزارشی از اولین اکران فیلم فروشنده: بهت تماشاچیان پس از پایان فیلم!

اولین اکران فیلم فروشنده روز گذشته صورت گرفت و استقبال عجیبی از فیلم صورت گرفت. در ادامه گزارشی…

گزارشی از اولین اکران فیلم فروشنده: بهت تماشاچیان پس از پایان فیلم!

(image) اولین اکران فیلم فروشنده روز گذشته صورت گرفت و استقبال عجیبی از فیلم صورت گرفت. در ادامه گزارشی…

گزارشی از اولین اکران فیلم فروشنده: بهت تماشاچیان پس از پایان فیلم!

روزنامه ایران

You may also enjoy...