• دسته‌بندی نشده
  • 0

یماری هایی که دستخط بیمار را تغییر می دهند !

یماری هایی که دستخط بیمار را تغییر می دهند !

آفازی یا اختلال در گویش، مشکلی است که در آن، ممکن است فرد در همه اجزای مربوط به زبان تکلم مشکل پیدا…

یماری هایی که دستخط بیمار را تغییر می دهند !

(image) آفازی یا اختلال در گویش، مشکلی است که در آن، ممکن است فرد در همه اجزای مربوط به زبان تکلم مشکل پیدا…

یماری هایی که دستخط بیمار را تغییر می دهند !

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

اسکای نیوز

You may also enjoy...