• دسته‌بندی نشده
  • 0

۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی امسال در بهترین حالت

۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی امسال در بهترین حالت

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در حالت خوشبینانه در صورتی که امسال ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی…

۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی امسال در بهترین حالت

(image) رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در حالت خوشبینانه در صورتی که امسال ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی…

۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی امسال در بهترین حالت

روزنامه ایران

You may also enjoy...