• دسته‌بندی نشده
  • 0

150 سال با گرامافون و گرام…

150 سال با گرامافون و گرام…
«رضا علی‌میرزایی» زاده سال ١٣٢٦ خورشیدی، از کودکی کار تعمیر و فروش رادیوگرام را در تهران آغاز کرده است. در روزگاری که حتی دی‌وی‌دی‌ها و لوح‌های فشرده هم شانسی برای فروش ندارند، آقا رضا هنوز صفحه‌ها، گرامافون‌ها و گرام‌های قدیمی را به مشتری‌ها می‌فروشد. او می‌گوید :«اگر آفتاب و گرما به صفحه‌ها می‌خورد آن‌ها را خراب می‌کرد.

150 سال با گرامافون و گرام…

«رضا علی‌میرزایی» زاده سال ١٣٢٦ خورشیدی، از کودکی کار تعمیر و فروش رادیوگرام را در تهران آغاز کرده است. در روزگاری که حتی دی‌وی‌دی‌ها و لوح‌های فشرده هم شانسی برای فروش ندارند، آقا رضا هنوز صفحه‌ها، گرامافون‌ها و گرام‌های قدیمی را به مشتری‌ها می‌فروشد. او می‌گوید :«اگر آفتاب و گرما به صفحه‌ها می‌خورد آن‌ها را خراب می‌کرد.
150 سال با گرامافون و گرام…

دانلود موزیک

You may also enjoy...