• دسته‌بندی نشده
  • 0

17 شهریور 57، جمعه خونین به روایت شاهد عینی

17 شهریور 57، جمعه خونین به روایت شاهد عینی
١٧ شهریور سال ١٣٥٧ در تاریخ مبارزات مردم ایران «جمعه سیاه یا جمعه خونین» لقب گرفت، این حادثه که در میدان شهدا (ژاله سابق) به وقوع پیوست، باعث شهادت بسیاری از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی آن روز شد.

17 شهریور 57، جمعه خونین به روایت شاهد عینی

١٧ شهریور سال ١٣٥٧ در تاریخ مبارزات مردم ایران «جمعه سیاه یا جمعه خونین» لقب گرفت، این حادثه که در میدان شهدا (ژاله سابق) به وقوع پیوست، باعث شهادت بسیاری از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی آن روز شد.
17 شهریور 57، جمعه خونین به روایت شاهد عینی

اس ام اس جدید

You may also enjoy...