• دسته‌بندی نشده
  • 0

3 روش عالی برای تازه نگه داشتن سبزی خوردن برای یک هفته!!

3 روش عالی برای تازه نگه داشتن سبزی خوردن برای یک هفته!!

چند روز پس از خرید، سبزی ها پلاسیده می‌شود. اما آیا می توان سبزی را بیشتر از یک هفته نگه داشت؟ در…

3 روش عالی برای تازه نگه داشتن سبزی خوردن برای یک هفته!!

(image) چند روز پس از خرید، سبزی ها پلاسیده می‌شود. اما آیا می توان سبزی را بیشتر از یک هفته نگه داشت؟ در…

3 روش عالی برای تازه نگه داشتن سبزی خوردن برای یک هفته!!

گوشی موبایل

You may also enjoy...