• دسته‌بندی نشده
  • 0

4 داستان کوتاه درباره زنانِ زیرزمینِ تهران

4 داستان کوتاه درباره زنانِ زیرزمینِ تهران
آنچه می‌خوانید، قصه‌هایی کوتاه از چهار زن دستفروش در مترو است که از میان حدود 20 مصاحبه انتخاب شده‌اند. ترجیح دادیم سراغ زنانی برویم که اگر آنها را در خیابان ببینید، محال است بتوانید حدس بزنید که «دستفروشی» را به عنوان یک «شغل» برای خود انتخاب کرده‌اند…

4 داستان کوتاه درباره زنانِ زیرزمینِ تهران

آنچه می‌خوانید، قصه‌هایی کوتاه از چهار زن دستفروش در مترو است که از میان حدود 20 مصاحبه انتخاب شده‌اند. ترجیح دادیم سراغ زنانی برویم که اگر آنها را در خیابان ببینید، محال است بتوانید حدس بزنید که «دستفروشی» را به عنوان یک «شغل» برای خود انتخاب کرده‌اند…
4 داستان کوتاه درباره زنانِ زیرزمینِ تهران

You may also enjoy...