• دسته‌بندی نشده
  • 0

400 نفر بالای 20 میلیون/ آیا حقوق 19 میلیونی نجومی نیست؟

400 نفر بالای 20 میلیون/ آیا حقوق 19 میلیونی نجومی نیست؟

گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی، در حالی روز یکشنبه در مجلس قرائت شد که ابهاماتی درباره…

400 نفر بالای 20 میلیون/ آیا حقوق 19 میلیونی نجومی نیست؟

(image) گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی، در حالی روز یکشنبه در مجلس قرائت شد که ابهاماتی درباره…

400 نفر بالای 20 میلیون/ آیا حقوق 19 میلیونی نجومی نیست؟

خبر فرهنگیان

You may also enjoy...