• دسته‌بندی نشده
  • 0

60 سنگ در کلیه جوان 24 ساله هرمزگانی

60 سنگ در کلیه جوان 24 ساله هرمزگانی

یک متخصص بیماری‌های کلیه، طی عمل جراحی ۶۰ عدد سنگ را از یک کلیه جوان ۲۴ ساله هرمزگانی با استفاده از…

60 سنگ در کلیه جوان 24 ساله هرمزگانی

(image) یک متخصص بیماری‌های کلیه، طی عمل جراحی ۶۰ عدد سنگ را از یک کلیه جوان ۲۴ ساله هرمزگانی با استفاده از…

60 سنگ در کلیه جوان 24 ساله هرمزگانی

بک لینک رنک 4

اسکای نیوز

You may also enjoy...