Category: فرهنگ

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی چیست؟

مهارت های زندگی چیست؟ اصطلاح مهارت درمعانی مختلفی به کار رفته است. وقتی می گوییم کسی مهارت انجام کاری را دارد به این معنی است که او توانایی های لازم برای انجام صحیح آن کار را دارد. بر این مبنا…

Read More…


متن کامل استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد

متن کامل استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد متن استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد منتشر شد و این استعفا مورد پذیرش حسن روحانی رئیس جمهور… متن کامل استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد (image) متن استعفای…

Read More…


خوردنی های فرهنگ ساز، از آمریکا تا تهران!

خوردنی های فرهنگ ساز، از آمریکا تا تهران!

خوردنی های فرهنگ ساز، از آمریکا تا تهران!پیتزا مارگاریتا»، «پیتزا پپرونی»، «پیترا نیویورک»، «پیتزا داوود»؛ اولین باری که تهرانی ها با پیتزا آشنا شدند، در سال 1340 و با نام پیتزا «داوود» بود. امروز مردم در همه نقاط دنیا پیتزا…

Read More…


رستوران بازهای بافرهنگ

رستوران بازهای بافرهنگ

رستوران بازهای بافرهنگدر جوامع مدرن، نقش الگوهای غذایی در ترسیم چهره یک شهر یا یک منطقه جغرافیایی بیش از پیش پررنگ شده است. خوراکی ها یک ابزار ارتباطی قوی برای ایجاد پیوند میان اعضای گروه های فرهنگی و قومیتی هستند….

Read More…


فرهنگ در کلام امام صادق(ع)

فرهنگ در کلام امام صادق(ع)

فرهنگ در کلام امام صادق(ع)عصر بنی امیه که امام در آن تولد یافت رشد کرد، زمانی بود که مباحث علمی تا حدودی رونق گرفته، بود. از طرفی سیاست منع کتابت حدیث برداشته شده بود و آخرین خلفای اموی در حقیقت…

Read More…