Category: مد برتر

اولین مدال طلای ریکرو ایران توسط پریسا روحانیان

اولین مدال طلای ریکرو ایران توسط پریسا روحانیان نخستین مدال طلای رشته ریکرو تیم ملی تیروکمان ایران توسط پریسا روحانیان بدست آمد. اولین مدال طلای ریکرو ایران توسط پریسا روحانیان (image) نخستین مدال طلای رشته ریکرو تیم ملی تیروکمان ایران…

Read More…


وقتی فیدل کاسترو، احمدی‌نژاد را سرزنش کرد

وقتی فیدل کاسترو، احمدی‌نژاد را سرزنش کرد روزنامه شرق در بخشی از گزارش خود درباره رابطه فیدل کاسترو با روسای جمهور ایران نوشت:دومین… وقتی فیدل کاسترو، احمدی‌نژاد را سرزنش کرد (image) روزنامه شرق در بخشی از گزارش خود درباره رابطه…

Read More…
بازداشت 2 مدیر تعاونی اعتباری فرشتگان

بازداشت 2 مدیر تعاونی اعتباری فرشتگان دادستان تهران در خصوص وضعیت تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز توضیحاتی داد و با ذکر مصادیقی از… بازداشت 2 مدیر تعاونی اعتباری فرشتگان (image) دادستان تهران در خصوص وضعیت تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز توضیحاتی داد و با…

Read More…