• دسته‌بندی نشده
  • 0

3 چیز که کارفرمایان در یک مصاحبه شغلی به دنبالش هستند؟

3 چیز که کارفرمایان در یک مصاحبه شغلی به دنبالش هستند؟

این بسیار آسان است که یک مصاحبه شغلی را یک وضعیت همراه با تعارض درنظر بگیرید. مصاحبه گر از شما بازجویی می کند. او در وضعیت خاصی نشسته و شما را سوال پیچ می کند.

مصاحبه

ولی با همه این شرایط، مصاحبه گر یک هدف در ذهنش دارد: شناسایی یک فرد مناسب و استخدام آن. او به دنبال شخصی با ظرفیت های مناسب برای شغل مورد نظر است.

بنابراین به مصاحبه گر ها آنچه می خواهند را بدهید و آن فردی باشید که به دنبالش هستند. برای درخشیدن آماده باشید. نقاط قوت خود را شناخته و آنها را آشکارا نشان دهید. مطمئن شوید نقاط قوتی که در مصاحبه نشان می دهید، متناسب با آن نیازهای شغل مورد نظر باشد. در روز مصاحبه خودتان را به عنوان یک کارجوی دارای مهارت ها و رفتارهای مناسب آن شغل نشان دهید. اعتماد به نفس، اشتیاق، دانش و درک شما باید مصاحبه گر را متقاعد کند که استخدام شما یک کار هوشمندانه و مفید است.

در هنگام مصاحبه، مدیران استخدامی به دنبال موارد زیر هستند :

آیا ما می خواهیم با شما کار کنیم ؟
شما برای انتقال مهارت ها و تجارب کاری خود به مصاحبه گر وارد جلسه مصاحبه می شوید ولی در واقع مصاحبه گر به دنبال بررسی رزومه شما نیست. دلیل اصلی مصاحبه با شما سنجش مهارت ها و ویژگی های فردی شما برای درک اینکه آیا شما سرمایه خوبی برای سازمان موردنظر هستید یا نه، می باشد. داشتن ویژگی های مثبت ناملموس مانند با تدبیر بودن، ابتکار داشتن، خلاق بودن، انطباق پذیری، پیشرو بودن و درستی و امانت داری، شما را از سایر متقاضیان شغل متمایز می کند.

آیا شما می توانید با تیم کار کنید ؟
در محیط شرکت ها، کارها به صورت تیمی انجام می شود. به همین خاطر سازمان ها به دنبال استخدام افرادی هستند که بتوانند به خوبی کار تیمی انجام دهند. بنابراین مصاحبه گرها همان قدر که نقاط قوت فردی شما را در نظر می گیرند، توان کار تیمی شما را نیز ارزیابی می کنند.

هوش هیجانی شما چقدر است ؟
مصاحبه گرها بیشتر از هوش ذهنی شما به هوش هیجانی شما اهمیت می دهند. شما می توانید هوش ذهنی بالایی داشته ولی فاقد همدلی و حس مشترک باشید.کارفرمایان می دانند که هوش ذهنی همیشه مهم ترین ویژگی کارکنان نیست. گاهی با هوش ترین افراد با اشتباهات خود باعث فروپاشی سازمان ها شده اند. اگرچه شما می خواهید کارفرما را با هوش خود تحت تاثیر قرار دهید، ولی باید این را که همکاری با فکر و دارای حس مسئولیت پذیری هستید را نیز به او انتقال دهید.

You may also enjoy...