• دسته‌بندی نشده
  • 0

امید به زندگی | راه های تقویت امید در زندگی

اهمیت امید به زندگی

امید به زندگی

زندگی دشواری های خود را دارد و در مسیر زندگی موانع بسیار زیادی بر سر راه انسان قرار می گیرد. داشتن هدف در زندگی تنها عامل موفقیت انسان نیست. تصور کنید یک ماشین دارید ولی اگر آن را نرانید ماشین حرکت نمی کند. امید در زندگی همانند نیروی راندن ماشین است. امید به انسان اجازه می دهد که با تلاش فراوان برای رسیدن به اهداف خود قدم بردارد و با موانع مجادله کند. افرادی که امید ندارند در زندگی به دنبال اهدافی می روند که نیازی به چالش نداشته باشد و با کوچک ترین مشکل، از ادامه مسیر خود درمانده می شوند و هدف خود را رها می کنند.

 

مفهوم امید در روانشناسی

طبق یک نظریه معروف در روانشناسی، امید به معنی اراده رفتن به سوی هدف و امتحان راه های مختلف برای رسیدن به آن است. فردی که امید دارد، ارادۀ حرکت به سوی هدف و برنامه ریزی برای رسیدن به آن را نیز در اختیار دارد. به عبارت دیگر فردی که امیدوار است، برای خود اهدافی دارد و انتظار دارد که به این اهداف برسد. بر اساس دیدگاه روانشناسی، امید سه عنصر دارد:

_ هدف (امید بدون هدف فایده ای ندارد)

_ مسیرهایی که برای رسیدن به هدف وجود دارند و انتخاب می شوند.

_ فردی که در این مسیرهای موجود حرکت می کند تا به هدف مورد نظر برسد.

با توجه به سه بعد ذکر شده، امید زمانی در فرد ایجاد می شود که احساس کند اراده لازم جهت حرکت در مسیرهای صحیح برای رسیدن به هدف را دارد. به همین دلیل یکی دیگر از تعاریف امید، فکر کردن در مورد اهداف است.

 

نقش امید به زندگی

تحقیقات نشان داده است که امید به زندگی و پیش بینی سطح عملکرد افراد رابطه مستقیم با یکدیگر دارند. یعنی هر قدر امید به زندگی بیشتر باشد، امکان موفقیت در زمینه های مختلف مثل شغلی، تحصیلی، ورزشی و غیره بیشتر می شود. امید فقط یک احساس خوب و زیبا نیست، بلکه سیستم انگیزش شناختی افراد نیز است. به این معنی که احساسات شما به دنبال شناخت حرکت می کند و از مسیر خود منحرف نمی شود. انگیزه عاملی مهم در زمینه رشد و توسعه فردی است.

 

امید به زندگی و سلامت انسان

رابطه امید به زندگی و بیماری های روانی مثل افسردگی و اضطراب، یک رابطه معکوس و منفی است. در واقع مهم ترین کارکرد امید علاوه بر ایجاد تحرک و انگیزه، جلوگیری از افسردگی، ناامیدی و خودکشی است. تحقیقات نشان داده که امید در درمان بیماری های صعب العلاجی مثل سرطان نیز نقش موثری دارد که به شرح زیر می باشد:

افراد امیدوار، وقتی که خبر بیماری خود را بشنوند پریشانی و بی قراری کمتری تجربه می کنند و به سرعت با آن کنار می آیند و ناامید نمی شوند.

بیماران امیدوار، به راحتی درمانده نمی شوند و با تلاش بیشتری برای پیدا کردن راه حل حرکت می کنند.

افراد امیدواری که بیماری سخت دارند، اهداف خود را اولویت بندی می کنند و برای رسیدن به آن ها همچنان به تلاش خود ادامه می دهند.

 

راه های افزایش امید در افراد

تحقیقات نشان داده است که ظرفیت امید به زندگی در همۀ افراد وجود دارد و حتی اگر در برخورد با موانع امید خود را از دست بدهند، باز هم می توان به آن ها آموزش داد که چگونه امیدوارانه فکر کنند. برای آموزش امیدواری، آموزش هایی در رابطه با عناصر سه گانه امید (که در بالا ذکر شد) و روش های هدف گیری داده می شود. این روش ها در سالمندان افسرده مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و نتیجه گرفتند که سطح افسردگی آنان به شدت پایین می آید و در فعالیت های روزمره و محیطی مشارکت بسیار می کنند.

آموزش مثبت اندیشی، استفاده از جملات امید دهنده و شرکت در جلسات مشاوره روانشناسی از دیگر روش های افزایش انگیزه و امید در افراد می باشد. شما نیز می توانید با استفاده از این روش ها معنای زندگی خود را یافته و برای رسیدن به اهداف خود گام بردارید.

You may also enjoy...